Ordensregler i Sportsbyens Træningscenter (STC)

Reglerne skal sikre en optimal og tryg træningsoplevelse for alle. Samtidig er det vores fornemmeste opgave at sikre vores profil og rolle i Sportsbyen til enhver tid matcher det brede idræts- og familiepublikum, særligt de mange unge mennesker, som dagligt er en del af Holbæk Sportsby og Sportsbyens Træningscenter.

Har du spørgsmål til nedenstående regler, står vores personale altid til rådighed.

MEDLEMSARMBÅND OG ADGANG TIL CENTRET

 • Medlemsarmbåndet er personligt, og du skal medbringe det hver gang
 • Adgang til træningsarealer og omklædningsrum er forbeholdt medlemmer
 • Du må på intet tidspunkt lukke andre ind i centeret med dit armbånd.
 • Misbrug af dit medlemskab medfører et gebyr på kr. 500 pr. overtrædelse.

REGLER FOR OPFØRSEL

 • Der skal være plads til alle i STC – Udvis respekt og venlighed overfor andre medlemmer.
 • Personalets anvisninger skal til enhver tid følges.
 • STC forbeholder sig retten til at bringe et medlemskab til øjeblikkeligt ophør, som følge af utryghedsskabende adfærd og/eller opførsel.
 • Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i STC, uden særlig skriftlig tilladelse.

BEHANDLING AF UDSTYR

 • Ryd op efter dig selv – læg træningsudstyret på plads efter brug.
 • Smid venligst ikke med vægtene – giv først slip når vægten har gulvkontakt.
 • Du må gerne benytte flydende kalk, men ikke kalk i pulverform

BEKLÆDNING MV.

 • Al træning skal foregå i rene indendørs sko og i passende og træningsegnet tøj.
 • Bemærk særligt omkring ansigtstatoveringer*
 • Træning og ophold i træningsareal i bar overkrop er ikke tilladt.

FAMILIE, VENNER & BØRN

 • Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum.
 • Medlemmers evt. gæster, der venter, er velkomne til at opholde sig i lounge-området i centerets bemandingstid.
 • Børn under 12 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne.

DOPING

 • Doping er ikke tilladt og medfører øjeblikkelig bortvisning – resterende medlemskab refunderes IKKE.
 • Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

OMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

 • STC hæfter på intet tidspunkt for beskadigede eller bortkomne ejendele.

ÅBNINGSTIDER

 • Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centret skal være forladt ved lukketid.

KONSEKVENSER

 • Hvis disse ordensregler ikke efterleves, kan dette føre til bortvisning og opsigelse af medlemskab.

 


*STC forbeholder sig retten til at kunne opsige medlemmer, hvis disse måtte have tatoveringer i ansigtet, der ikke er kosmetisk begrundet (defineret i tatoveringsloven).