HUSETS REGLER

ADFÆRD OG SPROGBRUG

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner hos os. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden. Vi accepterer ikke trusler og vold samt adfærd eller sprogbrug, der kan opfattes som krænkende eller respektløst. Vi opfordrer til, at man ikke spærrer maskinerne unødigt, og at man giver plads til andre medlemmer.

AFSPRITNING EFTER BRUG

Maskiner og udstyr (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres efter brug med sprit og aftørres med papir.

ADGANG TIL CENTERET

Du skal bruge dit medlemsarmbånd for at få adgang til centeret. Du scanner dit armbån ved indgangen for at få døren låst op.

Medlemsarmbånd er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet selv.

Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret. Kun medlemmer har adgang til træningsarealer og omklædningsrum.

Adgang til centeret for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra centerets personale
f.eks. i forbindelse med åbent hus og andre events. 
Det er ikke tilladt at overnatte i vores centre, og centret skal forlades senest 5 minutter før lukketid.

Er du endnu ikke medlem, kan du blive det her.

TØJ OG SKO I CENTERET

Træning er kun tilladt iført rene indendørssko. Træning skal foregå iført træningstøj. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Det er ikke tilladt at opholde sig i centret med rygmærke eller (anden) banderelateret beklædning. Dette gælder også tatoveringer, tasker, smykker osv., der er banderelateret.

BEHANDLING AF VORES MASKINER OG UDSTYR

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til.

Udstyret skal have gulvkontakt, før du slipper. Læg udstyret på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre.

Du må gerne benytte flydende kalk, men ikke kalk i pulverform.

Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centret.

BRUG AF MOBILTELEFON OG KAMERA

Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centret, skal du benytte høretelefoner.

Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på lydløs under træningen.

Det er ikke tilladt at tage billeder og film, hvor andre medlemmer – uden deres samtykke – kan identificeres.

Erhvervsmæssig og redaktionel film-/fotooptagelse er kun tilladt, hvis Sportsbyens Træningscenter
på forhånd har givet skriftlig tilladelse hertil.

PERSONLIG EJENDELE

Alt opbevaring af personlige ejendele er altid på eget ansvar.

Vi opfordrer til, at du ikke opbevarer særligt værdifulde genstande (f.eks. ure, smykker) i kasserne.

Kasserne er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning.

Tasker, jakker og lignende hører til i kasserne/garderoben og må ikke medbringes rundt i centret.

Glemte sager opbevares i 30 dage. Herefter indleveres værdifulde genstande til politiet

Transportmidler (bl.a. løbehjul, cykler) må ikke medbringes i centret, og fjernes uden ansvar.

DOPING OG RUSMIDLER

Brug af doping accepteres ikke. Hvis du af Anti Doping Danmark bliver testet positiv eller nægter at blive testet, vil du blive bortvist.

Salg af doping i centret medfører politianmeldelse samt udelukkelse. Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i vores center.

Du må ikke opholde dig i centret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at
træne sikkert.

BØRN OG KÆLEDYR

Børn, som ikke har eget medlemskab, må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne. Det er forældrenes ansvar, at dette overholdes.

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr. Eneste undtagelse er førerhunde og servicehunde, der skal bære synlig og godkendt servicevest.